Arany=biztonság!

Nincs más eszköz vagyonunk megvédésére, mint a nemesfémek!

Befektetési célú arany forgalmazásának különös adózási szabályai

Az áfa-törvény alkalmazásában befektetési aranynak minősül a legalább 995/1000 finomságú, és egy gramm feletti súlyú tömb, rúd vagy lemez formájú arany, amely akkreditált labor által kiállított minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá a befektetési célú arany feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapírt is. Befektetési arany a törvény értelmében az olyan 1800 után vert aranyérme is, amelyet a kibocsátás országában törvényes fizetőeszközként használtak vagy használnak, és amelynek piaci értéke legfeljebb 80 százalékkal haladja meg aranytartalmának értékét, továbbá azok az aranyérmék, melyek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett listán szerepelnek.

A befektetési aranyra vonatkozó szabályozás lényege, hogy az adóalanynak általános adómentességet biztosít a befektetési célú arany mindennemű értékesítésére, EU közösségen belüli beszerzésére, valamint importjára, és emellett meghatározott esetkörben adólevonási joggal is felruházza a befektetési aranyat, illetve aranyat beszerző adóalanyt [áfa-törvény 66/C és 66/D. §].
Az adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, hogy kinek értékesítik a befektetési aranyat, a vevő lehet belföldi, EU közösségen belüli, vagy harmadik országbeli illetőségű, adóalany vagy nem adóalany személy is. Természetesen az áfa-törvény hatálya alá eső adóalanyokon túl nem kell áfát felszámítania az olyan személynek, szervezetnek sem - eseti befektetési arany értékesítései után - aki nem alanya az áfának.

A befektetési aranyra vonatkozó speciális szabályozásból következik az is, hogy a befektetési arany értékesítésére a különbözet szerinti adózás szabályai nem alkalmazhatóak. Tehát amikor egy adófizetésre nem kötelezett személytől, szervezettől vesz át befektetési célú aranyat, és azt továbbértékesíti, a továbbértékesítést adómentesen teheti meg (azaz az értékesítést nem a beszerzési és eladási ár különbözetére számított adó terheli).

"Inkább keresek 100 ember teljesítményéből 1%-ot, mint 100%-ot a saját teljesítményemből "