Forever Üzletpolitikában
használt kifejezések

Forrás: a Forever hivatalos Üzletpolitika kiadványa

Az az adók nélkül meghatározott ár, amelyen az FLP Társaság a termékek Termékvásárlók részére történő eladását javasolja. Ez az ár az alapja a bónuszok és a Személyes Kedvezmény számításának. /Nyisd le a következő bejegyzést, hogy megtudd, hogyan vásárolhatsz kevesebb pénz kiadásával ugyanannyi terméket!/

Ajánlott Kiskereskedelmi Ár. /Az ezen az áron történő vásárlással fizetsz ki a legtöbbet. Azonban, ha Preferred Customerré válsz, azonnal - már az első vásárláskor is - 30% kedvezményben részesülsz! További extra kedvezmény is elérhető, ha a speciális csomagot, az un. Touch of Forever Combo Pak-ot vásárolod meg.

Olyan Forever Üzleti Partner (FBO), aki egy naptári hónapon belül legalább 4 Aktív Karton Ponttal rendelkezik a Lakóhely Szerinti Országában, amelyek közül legalább 1 (egy) Személyes Karton Pont. A Forever Üzleti Partner (FBO) Aktív státusza havonta kerül megállapításra és a minősítési rendszer része, amely szerint Mennyiségi vagy Vezetőségi Bónusz, Drágakő Bónusz, Ösztönző kifizetés, Eagle Manager státusz, Rally költségtérítés vagy Chairman’s Bonus szerezhető.

Személyes Karton Pont és Preferred Customer Karton Pont összeadva. Ez a Forever Üzleti Partner havonkénti aktív státuszának megállapításához használatos. /az Aktivitáshoz legalább 1 Személyes és/vagy legalább 3 Preferred Customer Karton Pontra van szükség. Lásd még: Karton Pont/

Az a Forever Üzleti Partner, aki 4 Személyes és Preferred Customer Karton Ponttal rendelkező aktív Forever Üzleti Partner a lakóhely szerinti operatív társaságnál, aktivitáson alapuló igazolást kap a következő hónapra a többi operatív társaságnál. /lásd még: Igazolás/

Egy Forever Üzleti Partner által szponzorált minden Forever Üzleti Partner, tekintet nélkül arra, hogy hány generációval lejjebb áll az adott Forever Üzleti Partnerhez képest.

B, E

A Forever Üzleti Partner Lakóhely Szerinti Országában lakóhellyel rendelkező személy, szervezet.

Pénzbeli kifizetés vagy későbbi személyes vásárlásra fordítható keretösszeg az FLP Társaságtól a 30%-os Kedvezményre Minősült Forever Üzleti Partner részére.

(a) Személyes Bónusz: A Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 5-18%-ának megfelelő összegű juttatás.

(b) Preferred Customer Bónusz: A Forever Üzleti Partner részére megfizetett, az általa személyesen szponzorált Preferred Customerek vásárlásai AK Ára 5-18%-ának megfelelő juttatás azon időszak alatt, amíg ez a személyesen szponzorált Új Vásárló Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partner nem lesz.

(c) Mennyiségi Bónusz (MB): Az elismert Forever Üzleti Partner (FBO) részére megfizetett, az ő Alsóvonalába tartozó olyan Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 3-13%-ának megfelelő juttatás, amely Forever Üzleti Partnerek nem tartoznak a szintén az alsóvonalába tartozó Aktív, Manager besorolású Forever Üzleti Partner alá.

(d) Vezetőségi Bónusz (VB): Az elismert Manager besorolású Forever Üzleti Partner részére megfizetett, az alsóvonalába tartozó Manager besorolású Forever Üzleti Partnerek és e Forever Üzleti Partnerek alsóvonalába tartozó Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 2-6%-ának megfelelő juttatás.

Olyan Manager besorolású Forever Üzleti Partner, aki legalább 9 első generációs Szponzorált Elismert Manager besorolású Forever Üzleti Partnert juttatott el erre a szintre. /Zafír vagy Sapphire szint/

Manager besorolású Forever Üzleti Partner, aki elérte az Eagle Manager státuszt.
/(a) Az Eagle Manageri státusz minden évben megszerezhető és megújítható. A Manager minősülhet, amennyiben az Elismert Manageri minősítés megszerzését követő májustól az azt követő áprilisig tartó minősülési időszak során teljesíti az alábbi feltételeket:
1) Minden hónapban Aktív;
2) Vezetőségi Bónusz Minősített (akkor is, ha nincs alsóvonalbeli Managere). Azok a Karton Pontok, amelyeket olyan hónapban szerzett, amikor nem volt Vezetőségi Bónuszra Minősített, NEM számítanak bele ebbe az ösztönzőbe;
3) A megszerzett Összes Karton Pontjainak száma legalább 720, beleértve az új, személyesen szponzorált Alsóvonalaktól származó legalább 100 Új Karton Pontot;
4) Személyesen szponzorál és kialakított legalább két új Supervisori vonalat;
5) Támogatja a helyi és regionális találkozókat.

(b) A fenti követelmények mellett, a Senior Manageri és annál magasabb besorolási szinten lévő Forever Üzleti Partnereknek a következő minta alapján ki kell építeniük és fenn kell tartaniuk valahány Eagle Manageri Alsóvonalat is. Minden alsóvonali Eagle Managernek külön szponzori vonalban kell lennie, tekintet nélkül arra, hogy hány generációval lejjebb helyezkedik el. Ez a követelmény a kvalifikációs időszak elején elért Manageri pozíció szintjétől függ.
1) Senior Manager esetében 1 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
2) Soaring Manager esetében 3 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
3) Zafír Manager esetében 6 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
4) Gyémánt-Zafír Manager esetében 10 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
5) Gyémánt Manager esetében 15 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
6) Dupla-Gyémánt Manager esetében 25 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
7) Tripla-Gyémánt Manager esetében 35 alsóvonalbeli Eagle Managerből,
8) Gyémánt Centúrió Manager esetében 45 alsóvonalbeli Eagle Managerből álló vonal kialakítása és fenntartása szükséges.
Drágakő (Gem) Managerek (Zafír és magasabb szintű) alacsonyabb Drágakő szinten minősülhetnek, de ez nem lehet alacsonyabb a Soaring Manager szintnél. Például, ha egy Gyémánt Managernek 3 alsóvonalbeli Eagle Managere van, minősülni fog, és Eagle Minősült Gyémánt Managernek fogják hívni.

(c) Az alábbi részletezés alapján minden feltételnek egyetlen Operatív Társaság keretein belül kell teljesülnie, az ÚJ Karton Pontokra vonatkozó, az Új Supervisorra (Supervisorokra) vonatkozó, valamint az alsóvonalbeli Eagle Managerekre vonatkozó követelmények kivételével.

(d) Az Újraszponzorált Forever Üzleti Partnereket az új Supervisor és az Új Karton Pontok követelmények alatt kell figyelembe venni.

(e) A Minősülési Országon kívül maximum 100 ÚJ Karton Pontot lehet beszámítani a Karton Pontra vonatkozó követelménynek való megfelelés érdekében.

(f) Az Új Supervisorok minden országból összeadhatók és beszámíthatók az Új Supervisorra vonatkozó követelménynek való megfelelés érdekében.

(g) A Manager összevonhatja különböző országokból alsóvonalbeli Eagle Managereit az Eagle Manageri pozíció megszerzése céljából. Amennyiben a Manager ugyanazon Forever Üzleti Partnert több országban szponzorálta, ez a Forever Üzleti Partner alatt különböző országokban elhelyezkedő Eagle Managereket beszámíthatja, de egy alsóvonali Eagle Manager csak egyszer számítható be.

(h) Ha a Forever Üzleti Partner a minősülési időszakban éri el a Manager szintet:
    1) Minden olyan Preferred Customer, akit a szintlépés utolsó hónapjában újonnan szponzorált a Forever Üzleti Partner, a minősülési időszakra vonatkozó Eagle Manager Program új Supervisor követelményébe beszámít.
    2) Az Eagle Manager követelmények NEM arányosítottak; A Forever Üzleti Partnereknek a Manager besorolás elérését követően, a minősülési időszak hátralevő időszakában teljesíteniük kell a 720 Összes és a 100 Új Karton Pontfeltételt, valamint a két új Supervisorral kapcsolatos feltételt.

(i) Az Eagle Manager besorolás elérésekor a Forever Üzleti Partner tevékenysége az Eagle Manager Retreaten történő részvételre irányuló Ösztönző Utazásra való meghívással kerül elismerésre. A minősült Forever Üzleti Partner a Társaság által megszabott két helyszínből egyet választhat.
Ez tartalmazza:
1) A repülőutazást két személy részére, valamint az ellátást három éjszakára,
2) Az exkluzív Eagle Manager Trainingre való meghívást.
3) Az Eagle Manager Retreathez kapcsolódó összes eseményen való részvételi lehetőséget
 A Forever Üzleti Partnernek a minősülési időszakot követő május 31-ig ki kell jelölnie a kívánt helyszínt, vagy végleg elveszíti részvételi lehetőségét bármely Retreat helyszínen.

(j) Az a Forever Üzleti Partner, aki Zafír, Gyémánt-Zafír vagy Gyémánt Eagle Manager besorolást ér el, a Lakóhely Szerinti Országban automatikusan minősül a szintjének megfelelő – 1%, 2% és 3% - Drágakő bónuszra - májustól kezdődően - tizenkét hónapig, minden olyan hónapban, amelyben Vezetőségi Bónusz minősített volt.

(a) Egy Forever Üzleti Partner akkor minősül Elismert Managernek és szerez arany Manager kitűzőt
    1) amint a Forever Üzleti Partner és alsóvonali csoportja összesen 120 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot szerez 1-2 egymást követő /naptári/ Hónap alatt, vagy 150 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot szerez 3-4 egymást követő /naptári/ hónap alatt
valamint
    2) amikor a Forever Üzleti Partner Aktív Forever Üzleti Partnernek minősül valamennyi Hónapban ugyanezen időszak alatt, és
    3) amikor nincs más Forever Üzleti Partner az Alsóvonalában, aki ugyanezen időszak alatt szintén Managernek minősülne.

(b)
Ha a Forever Üzleti Partner Alsóvonalába tartozó másik Forever Üzleti Partner szintén Manager besorolásúnak minősülne bármely országban ugyanezen időszak alatt, a Forever Üzleti Partner akkor válik Elismert Manager besorolásúvá, ha
    1) aktív Forever Üzleti Partnernek minősül minden Hónapban ugyanezen időszak alatt és
    2) legalább 25 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontra válik jogosulttá a minősítési időszak utolsó Hónapjában az Alsóvonalába tartozó azon Forever Üzleti Partnerek tevékenysége alapján, akik nem ahhoz az ághoz tartoznak, amelyhez a másik,Manager szintre lépő Forever Üzleti Partner tartozik.

Az FLP Társasághoz beérkezett rendelések után járó Karton Pontokkal elismert kereskedelmi tevékenység.

F, I

Egy Forever Üzleti Partner felsővonalába tartozó Forever Üzleti Partnerek.

Bárki, akinek a jelentkezését az FLP Társaság elfogadta, és aki 2 Karton Pont értékben vásárolt termékeket két egymást követő /naptári/ hónapon belül egy Operatív Társaságnál, 30 %-os Kedvezményű Minősítéssel rendelkezik (azaz a termékeket 30%-os Kedvezményes Áron vásárolja), így az AK Árból 30%-os kedvezményre jogosult, továbbá a Forever Marketing Tervben elfoglalt pozíciójától, és a 4 Karton Pontos Aktivitástól függően személyes vásárlásai tekintetében az AK Ár 5-18%-ának megfelelő kedvezményben részesül.

Naptári hónap (azaz például a január 1-jétől január 31-ig terjedő időszak).

Azoknak a Forever Üzleti Partnereknek nyújtott felmentés, akik meghatározott követelményeknek eleget tesznek annak érdekében, hogy valamely Operatív Társaságnál a bónuszok feltételeinek megfeleljenek, mely követelmények ezzel elfogadottá válnak a többi Operatív Társaságnál a következő Hónapra vonatkozó követelmények vizsgálata nélkül.

Aktivitással Minősített Igazolás: Az a Forever Üzleti Partner, aki 4 Személyes és Preferred Customer Karton Ponttal rendelkező Aktív Forever Üzleti Partner a Lakóhely Szerinti Operatív Társaságnál, Aktivitáson alapuló Igazolást kap a következő Hónapra a többi Operatív Társaságnál.

Vezetőségi Bónusszal Minősített Igazolás: Az az Elismert Manager, aki Aktív vagy Aktivitással Minősített Igazolást kapott, és teljesíti a Személyes / Nem-Manager Karton Pont Vezetőségi Bónusz feltételt bármely Operatív Társaságnál az aktuális Hónapban, Vezetőségi Bónusszal Minősített Igazolást kap a következő Hónapra a többi Operatív Társaságnál.

A hivatalos internetes vásárlási felület, amely a www.flpshop.hu címen érhető el.

K, M

Minden termékhez rendelt érték, amely az FLP Marketing Tervében meghatározottak szerint történő előrelépés, bónuszok, jutalmak és teljesítményösztönző juttatások megállapítására szolgál. Egy Karton Pont jár minden nagykereskedelmi áron számított 165 Eurónak megfelelő értékű olyan kereskedelmi tevékenység után, amely az FLP Társaságtól való termékvásárlást eredményez. Minden Karton Pont Havi alapon kerül megállapításra.

(a) Aktív Karton Pont: Személyes Karton Pont és Preferred Customer Karton Pont összeadva. Ez a Forever Üzleti Partner Havonkénti Aktív státuszának megállapításához használatos.

(b) Vezetőségi Karton Pont: Az Aktív VB Minősített Manager besorolású Forever Üzleti Partnernek adott, az ő alsóvonalába tartozó első, második és harmadik generációs Aktív Manager besorolású Forever Üzleti Partnerek Személyes és Nem-Manageri Karton Pontjaik generációk száma szerinti 40, 20 vagy 10%-ának megfelelő Karton Pont jóváírás.

(c) Preferred Customer Karton Pont: Egy Forever Üzleti Partner vagy Preferred Customer részére a saját Vásárlásai után járó Karton Pontok.

(d) Nem-Manageri Karton Pont: Olyan alsóvonalbeli Forever Üzleti Partner Személyesnek Elismert Vásárlásai után járó Karton Pont, amely Forever Üzleti Partner nem áll alsóvonalbeli Manager alatt.

(e) Pass-Thru Karton Pont: Olyan alsóvonalbeli Nem-Manager besorolású Forever Üzleti Partner Személyesnek Elismert Vásárlásai után járó Karton Pont, amely Forever Üzleti Partner felett inaktív Manager áll. Ezek nem számítódnak Nem-Manageri Karton Pontként az ösztönzők szempontjából, ugyanakkor a Manager Összes Karton Pontjába beleszámítanak.

(f) Személyes Karton Pont: Egy Forever Üzleti Partnernek a saját Személyesnek Elismert Vásárlásai alapján járó Karton Pont.

(g) Összes Karton Pont: Egy Forever Üzleti Partner valamennyi különböző Karton Pontjainak összege.

(h) ÚJ Karton Pont: Egy Manager által személyesen szponzorált PreferredCustomer/Forever Üzleti Partneri vonalaktól származó Karton Pontok a belépést követő 12 hónapon keresztül (ideértve a belépés hónapját is), illetve amíg az új Forever Üzleti Partner el nem éri a Manager szintet (amelyik időpont korábban következik be).

Egy Forever Üzleti Partner és az Alsóvonala által gyűjtött Karton Pontok alapján elért bármely szint. Ezek a következők; Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager és Manager.

A 30%-os Kedvezményes Ár csökkentve az elért aktuális, marketing terv szerinti Szinten alapuló Személyes Kedvezménnyel, melyen a termékek a Forever Üzleti Partnereknek értékesítésre kerülnek.

Karton Pont rövidítése /angolban CC, azaz case credits/

Az az ország, amelyet a Forever Üzleti Partner megnevez és amelyben ideje legnagyobb részében tartózkodik. A Forever Üzleti Partnernek ebben az országban kell minősítéssel rendelkeznie ahhoz, hogy Aktivitással Minősített Igazolást kapjon valamennyi, a Lakóhely Szerinti Országtól különböző országban székhellyel rendelkező, az FLP cégcsoportjába tartozó társaság vonatkozásában.

Az elismert Forever Üzleti Partner (FBO) részére megfizetett, az ő Alsóvonalába tartozó olyan Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 3-13%-ának megfelelő juttatás, amely Forever Üzleti Partnerek nem tartoznak a szintén az alsóvonalába tartozó Aktív, Manager besorolású Forever Üzleti Partner alá.

M, Ö

Az a bármely Résztvevő Ország, amelyben a Forever Üzleti Partner a Chairman’s Bonus Program szerinti minősítés eléréséhez szükséges tevékenységét kifejti.

(a) Amint a Forever Üzleti Partner és az Alsóvonalába tartozó Forever Üzleti Partnerek 1-2 egymást követő Hónap alatt összesen 120 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot szereznek vagy 150 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot szereznek 3-4 egymást követő hónap alatt, de a Forever Üzleti Partner nem teljesíti az Elismert Manageri besoroláshoz szükséges egyéb feltételeket, Nem-Elismert Manager besorolásúvá válik.

(b) A Nem-Elismert Manager jogosulttá válhat Személyes Kedvezményre, Preferred Customer és Mennyiségi Bónuszra, de nem jogosult Vezetőségi Bónuszra vagy más Manageri ösztönző programban való részvételre.

(c) A Nem-Elismert Manager Elismert Manager besorolásúvá válhat, ha teljesíti az alábbi feltételeket
    1) összesen 120 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot szerez bármely 1-2 egymást követő Hónap alatt, vagy 150 Személyes és
         Nem-Manageri Karton Pontot szerez 3-4 egymást követő hónap alatt, valamint
    2) ugyanezen időszak alatt minden hónapban Aktív Forever Üzleti Partnernek minősül.
    3) Az újraminősülési időszak nem kezdődhet a Nem-Elismert Managerré besorolásúvá válás utolsó hónapja előtt.

(d) Amennyiben az Elismert Manager besoroláshoz szükséges feltételeket a Forever Üzleti Partner a Nem-Elismert Manager besorolás elérésének utolsó Hónapjával kezdi el teljesíteni, azok a Karton Pontok, amelyek egyetlen Alsóvonalbeli Manager előmeneteléhez sem kerültek felhasználásra abban a Hónapban, amelyben a Forever Üzleti Partner a Nem-Elismert Manager besorolást megszerezte, beszámíthatók az Elismert Manager besorolás eléréséhez.

(e)
A szükséges Személyes és Nem-Manageri Karton Pontok megszerzésének dátumától kezdve a Nem-Elismert Manager Elismert Managernek minősül és amennyiben Vezetőségi Bónuszra Minősített,elkezdheti összegyűjteni a Vezetőségi Bónuszt, valamint a Vezetőségi Bónuszra Minősített Elismert Vásárlások után járó Vezetőségi Karton Pontokat.

Olyan alsóvonalbeli Forever Üzleti Partner Személyesnek Elismert Vásárlásai után járó Karton Pont, amely Forever Üzleti Partner nem áll alsóvonalbeli Manager alatt. /Lásd még: Karton Pont/

Az adminisztratív társaság, amely alatt egy vagy több országban egyetlen adatbázist használnak az eladási szintelőléptetések, bónusz kifizetések és ösztönző minősítések meghatározására.

(a) Egy Manager akkor számít Örökölt Managernek, ha más Szponzorhoz kerül a 12 hónapos Vezetőségi Bónuszra Minősülés szabálya miatt, vagy ha a Szponzorának megszűnik a jogviszonya vagy újraszponzorál. Ebben az esetben ő a következő Felsővonalbeli Szponzorához kerül Örökölt Managerként.

(b)
Egy Manager Transzfer Managernek számít az Üzletpolitika 4.01.(h) pontja szerint mindaddig, amíg újra nem minősül Szponzorált Managerként az egyes országok szintjén.

(c)
Az Örökölt és Transzfer Manager besorolás nem befolyásolja egy Manager besorolású Forever Üzleti Partnernek vagy az ő Felsővonalának kifizetett Mennyiségi vagy Vezetőségi Bónuszát.

(d)
Az Örökölt vagy Transzfer Manager tevékenysége nem számít be az ő Felsővonalába tartozó Manager besorolású Forever Üzleti Partner Ösztönző Programhoz nyújtott Karton Pont kedvezménybe, vagy a Drágakő Manager besorolásra való jogosultság számításába.

(e)
Egy Örökölt vagy Transzfer Manager újraminősülhet Szponzorált Managerként az egyes országok szintjén, ha megfelel a következő követelményeknek:
   1) Összesen 120 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot termel annál az Operatív Társaságnál, ahol újraminősül Szponzorált Managerként bármely két egymást követő Hónapban (vagy 150 Karton Pontot termel bármely 3 vagy 4 egymást követő hónapban).
   2) Az újraminősülési időszak alatt Aktív Forever Üzleti Partnernek minősül a Lakóhelye Szerinti Országban, vagy 4 Személyes Karton Pontot szerez annál a Társaságnál, ahol a Szponzorált Manager státuszt el kívánja érni.

Egy Forever Üzleti Partner valamennyi különböző Karton Pontjainak összege./Lásd még: Karton Pont/

Ö, P

Olyan ösztönző program, amely a szükséges feltételeket teljesítő Forever Üzleti Partnereknek 36 hónapon keresztül külön pénzbeli juttatást biztosít. /...melyet nem csak autóvásárlásra, hanem pl. ingatlan, yaht, törlesztés, stb. lehet felhasználni/

A Chairman’s Bonus szabályainak megfelelően termelt valamennyi Karton Pont, amely a Forever Üzleti Partner bónuszalapból való részesedését határozza meg. /egyfajta 13. havi "fizetés", melynek mértéke a teljes tárgyévben felmutatott teljesítés alapján került meghatározásra és kifizetésre./

A Marketing Tervben meghatározott különböző ösztönző programok bármelyikét teljesítő Forever Üzleti Partnernek járó, két fő részére szóló utazás.

Olyan alsóvonalbeli Nem-Manager besorolású Forever Üzleti Partner Személyesnek Elismert Vásárlásai után járó Karton Pont, amely Forever Üzleti Partner felett inaktív Manager áll. Ezek nem számítódnak Nem-Manageri Karton Pontként az ösztönzők szempontjából, ugyanakkor a Manager Összes Karton Pontjába beleszámítanak. /Lásd még: Karton Pont/

Olyan személy, akinek jelentkezését az FLP Társaság elfogadta, amely feljogosítja a vásárlás során az 5%-os kedvezménnyel járó Preferred Customer Árra. Annak ellenére, hogy Forever Üzleti Partneri kódszámmal rendelkezik, a Preferred Customer csak akkor jogosult bármilyen juttatásra, visszatérítésre, ha eléri a 30% -os Kedvezményszintet. Az a Preferred Customer, aki vásárolt egy Start Your Journey Pack csomagot, vagy 2 Karton Pontnak megfelelő terméket bármelyik 2 egymást követő hónapban, 30% kedvezményt kap a jövőbeli vásárlásokra, és Assistant Supervisor szintre lép, ezzel részese lesz az FLP Marketing Tervében meghatározott értékesítési / bónuszstruktúrának. 

Az az ár, amelyen a termékek eladásra kerülnek a Preferred Customerek számára.

P, Sz

A Forever Üzleti Partner részére megfizetett, az általa személyesen szponzorált Preferred Customerek vásárlásai AK Ára 5-18%-ának megfelelő juttatás azon időszak alatt, amíg ez a személyesen szponzorált Új Vásárló Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partner nem lesz. 
/lásd még: Bónusz/

Egy Forever Üzleti Partner vagy Preferred Customer részére a saját Vásárlásai után járó Karton Pontok. /Lásd még: Karton Pont/

Az a régió, amelyben a Forever Üzleti Partner Lakóhely Szerinti Országa található. A Régiók a következők Észak-Amerika, Latin- Amerika, Afrika, Európa és Ázsia.

Olyan ország, amely jogosult részt venni a Chairman’s Bonus Programban azáltal, hogy a megelőző naptári év bármely három hónapjában 3000 KP-t termel (újraminősítés esetén 3000 KP-t bármely két hónapban) és legalább egy Chairman’s Bonusra minősített Forever Üzleti Partnerrel rendelkezik.

A Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 5- 18%-ának megfelelő összegű juttatás. /lásd még: Bónusz/

Egy Forever Üzleti Partnernek a saját Személyesnek Elismert Vásárlásai alapján járó Karton Pont. /Lásd még: Karton Pont/

Sz, T

Az Ajánlott Kiskereskedelmi Ár 5-18%-ig terjedő kedvezmény, amely az aktuális Kereskedelmi Szint alapján kerül kiszámításra. Ez a kedvezmény az adott vásárláskor kerül levonásra a 30%-os Kedvezményes Árból a Kiigazított Nagykereskedelmi Ár meghatározása érdekében.

A Forever Üzleti Partneri kereskedelmi aktivitás AK Ára vagy az ennek megfelelő Karton Pont, amely a Forever Üzleti Partner nevében történt vásárlásokban nyilvánul meg. /saját névre/kódszámra történő vásárlás/

Olyan Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partner, aki Preferred Customert vagy egy másik Forever Üzleti Partnert személyesen regisztrál.

(a) A Manager besorolású Forever Üzleti Partner a közvetlen Szponzorához tartozó Szponzorált Manager státuszúvá válik, ha
   1) eléri az Elismert Manager besorolást vagy
   2) Örökölt vagy Transzfer Manager státuszból Szponzorált Manager besorolásúvá válik.

(b) A Szponzorált Manager besorolású Forever Üzleti Partner figyelembe vehető az ő Felsővonalához tartozó Manager besorolású Forever Üzleti Partner Drágakő Bónuszra, Drágakő Manager besorolásra, valamint bármilyen más ösztönző programhoz való jogosultságának megállapításakor.

Bárki, aki engedélyezett módon FLP terméket vásárol, viszont még nem nyújtotta be jelentkezését az FLP társaságnak, így nem vált Preferred Customerré. /Preferred Customerré úgy válhatsz, ha (Magyarországra érvényesen,) legalább 55 €+ÁFA értékben vásárolsz a hivatalos Webshopon keresztül. Preferred Customerként - már az első vásárláskor is - 30% azonnali kedveményben részesülsz, valamint részévé válsz a Marketingtervben rögzített bónuszrendszernek, azaz, jövedelemre tehetsz szert./

(a) Egy Manager akkor számít Örökölt Managernek, ha más Szponzorhoz kerül a 12 hónapos Vezetőségi Bónuszra Minősülés szabálya miatt, vagy ha a Szponzorának megszűnik a jogviszonya vagy újraszponzorál. Ebben az esetben ő a következő Felsővonalbeli Szponzorához kerül Örökölt Managerként.

(b) Egy Manager Transzfer Managernek számít az Üzletpolitika 4.01.(h) pontja szerint mindaddig, amíg újra nem minősül Szponzorált Managerként az egyes országok szintjén.

(c) Az Örökölt és Transzfer Manager besorolás nem befolyásolja egy Manager besorolású Forever Üzleti Partnernek vagy az ő Felsővonalának kifizetett Mennyiségi vagy Vezetőségi Bónuszát.

(d) Az Örökölt vagy Transzfer Manager tevékenysége nem számít be az ő Felsővonalába tartozó Manager besorolású Forever Üzleti Partner Ösztönző Programhoz nyújtott Karton Pont kedvezménybe, vagy a Drágakő Manager besorolásra való jogosultság számításába.

(e) Egy Örökölt vagy Transzfer Manager újraminősülhet Szponzorált Managerként az egyes országok szintjén, ha megfelel a következő követelményeknek:
    1) Összesen 120 Személyes és Nem-Manageri Karton Pontot termel annál az Operatív Társaságnál, ahol újraminősül Szponzorált Managerként bármely két egymást követő Hónapban (vagy 150 Karton Pontot termel bármely 3 vagy 4 egymást követő hónapban).
    2) Az újraminősülési időszak alatt Aktív Forever Üzleti Partnernek minősül a Lakóhelye Szerinti Országban, vagy 4 Személyes Karton Pontot szerez annál a Társaságnál, ahol a Szponzorált Manager státuszt el kívánja érni.

Ú, V

Egy Manager által személyesen szponzorált PreferredCustomer/Forever Üzleti Partneri vonalaktól származó Karton Pontok a belépést követő 12 hónapon keresztül (ideértve a belépés hónapját is), illetve amíg az új Forever Üzleti Partner el nem éri a Manager szintet (amelyik időpont korábban következik be). /Lásd még: Karton Pont/

Az a Forever Üzleti Partner, aki 12 aktivitás nélküli hónap után megváltoztatta a Szponzorát.

Az elismert Manager besorolású Forever Üzleti Partner részére megfizetett, az alsóvonalába tartozó Manager besorolású Forever Üzleti Partnerek és e Forever Üzleti Partnerek alsóvonalába tartozó Forever Üzleti Partnerek Személyesnek Elismert Vásárlásai AK Ára 2-6%-ának megfelelő juttatás. /lásd még: Bónusz/

Olyan Elismert Manager, aki egy adott /naptári/Hónapban teljesítette a Vezetőségi Bónuszra való jogosultság feltételeit.

Az az Elismert Manager, aki Aktív vagy Aktivitással Minősített Igazolást kapott, és teljesíti a Személyes / Nem-Manager Karton Pont Vezetőségi Bónusz feltételt bármely Operatív Társaságnál az aktuális Hónapban, Vezetőségi Bónusszal Minősített Igazolást kap a következő Hónapra a többi Operatív Társaságnál. 

Az Aktív VB Minősített Manager besorolású Forever Üzleti Partnernek adott, az ő alsóvonalába tartozó első, második és harmadik generációs Aktív Manager besorolású Forever Üzleti Partnerek Személyes és Nem-Manageri Karton Pontjaik generációk száma szerinti 40, 20 vagy 10%-ának megfelelő Karton Pont jóváírás. /Lásd még: Karton Pont

© Copyright 2020-2022 | Molnár Tibor | A honlap tartalma előzetes egyeztetést követően szabadon felhasználható.