bootstrap html templates

MULTI LEVEL MARKETING

és a mögötte rejlő lehetőség.

Inkább számítok 100 ember erőfeszítéseinek 1 százalékára, mint saját erőfeszítésem 100 százalékára. /Kiyosaki/

Multi Level Marketing - Egy értékesítési vállalkozás-forma. A vásárlás-ösztönző marketingformák egy világszerte elterjedt változata. Néhol többszintű értékesítésnek vagy hálózati kereskedelemnek fordítják.
A multilevel marketing-rendszer lényege, hogy az értékesítés a vállalattal alvállalkozói szerződésben lévő értékesítők vagy hálózatépítők által történik, személyes fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által. Az értékesítést lényegében a független termékforgalmazókból álló, többszintű érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást közvetlenül, direkt módon juttatja el a fogyasztókhoz.
Az MLM alapötletét az a felismerés adja, hogy egy termék elégedett fogyasztója a terméket feltehetően továbbajánlja, s így ő maga személyesen, közvetlenül részt vesz az értékesítésben.
Ez alapján mint ajánlót az általa „értékesített” termékek után bizonyos javadalmazás illeti meg.
Amennyiben az ő vásárlója a saját vásárlás nyomán a terméket ismételten sikeresen továbbajánlja, s ebből következően újra vásárlás és fogyasztás történik, a tovább-ajánló személyeket jutalék illeti meg, és az eredeti ajánló ebből a jutalékból is jutalék-részesedést kap.
Ily módon egy sikeres, többszintű fogyasztói-értékesítői hálózatot maga alá építő egyén komoly jövedelemre tehet szert. Egy ponton túl, a modern MLM hálózatok értékesítőnek már nem is kell foglalkoznia termékeladással, mivel a hálózatban lévő fogyasztás jutalékaiból is komoly jövedelemre tesz szert. Ekkor már csak a hálózata fenntartásával, a hálózat eróziójának csökkentésével kell foglalkoznia. Ha ez az erózió megnő, azaz a fogyasztás visszaesik, a rendszert csak újabb értékesítők bevonásával, azaz terjeszkedéssel, expanzióval, <szélesítéssel> a hálózat növelésével lehet fenntartani.

A HÁLóZAT FELÉPÍTÉSE
A hálózat tagja felett lévő tagokat szokás nevezni, "felső vonalnak", akik pedig hozzá csatlakoznak azon tagokat "alsó vonalnak". Az alsó vonalban vannak a nem közvetlen hozzá csatlakozó tagok is. A hozzá közvetlen csatlakozó tagokat nevezik "front"-nak az általa kialakuló hálózatot pedig "lábaknak". Minden egyes tag vagy "front" egy-egy "láb".
Azon tagokat akik sem a felső vonalba sem az alsó vonalba nem tartoznak őket szokás "kereszt- vagy testvérvonalnak" hívni. Közvetlenül a tag felett lévő személyt nevezik "szponzornak", sokszor a gyakorlatban főleg ha ez az illető kezdő akkor a szponzori tevékenységet valamelyik felső vonalbeli tag végzi.
Egy MLM vállalkozásban mindenki a saját hálózatát építi fel a nulláról. Bármikor kezdi is el az illető a munkát ugyanakkora esélye van egy nagy hálózat kiépítésére, mint annak aki már évek óta tagja a hálózatnak. Abban az esetben ha valaki egy tag alatt nagyobb hálózatot épít fel, mint ő maga, akkor az alsó tagnak a bónusza is nagyobb lehet, mint a felette lévő tagé. Sőt olyan eset is előfordulhat, hogyha az felső tag elhanyagolja az üzletépítést, hogy a felső tag nem jogosult az alsó tag hálózatából semmilyen bónuszra.
A hálózatban a vásárlók aránya több mint 90%. A maradék pár százalék azon személyek akik aktívan foglalkoznak az üzletépítéssel. Az összes forgalmat a hálózatépítők és a vásárlók együttes vásárlásai adják ki. Mivel csak a forgalom után fizetnek (nem a beléptetett tagok után) az MLM cégek ezért hiába regisztrál be valaki akár kétszáz embert is közvetlenül magához, azzal nem lesz nagyobb a jövedelme, mint annak aki csak ötven embert regisztrál, viszont ezen csoport forgalma meghaladja a nagyobb létszámú csoport forgalmát..
Ha valaki felépít egy kellően nagy hálózatot akkor az hosszútávon biztos jövedelmet biztosít a számára még akkor is, hogyha a hálózat már nem növekszik tovább, mivel a meglévő vásárlók biztosítják az állandó forgalmat. 
/Wikipedia/

MLM kisszótár

Cold market: olyan lehetséges vásárlók, akiket még nem ismerünk;
Warm market: ismerőseinkből áll.

Direkt vonal (első vonal, frontvonal): közvetlen csoport.

Felső vonal: az összes vezető, aki a rendszerben a munkatárs feletti közvetlen szinteken található.

Generációk: egy adott szinthez tartozó munkatársak. Ez határozza meg, milyen mélységig kap egy vezető jövedelmet.

Jogdíjszerű jövedelem: az általunk csatlakoztatott munkatársak eladásai és az alattuk épülő csoport forgalma után járó jutalék.

Keresztvonalazás: két különböző csoport (vonal) vezetői vagy munkatársai megtárgyalják egymással a hálózatépítés módszereit. Az FLP-ben ez tiltott.

Meghívás: bemutató vagy személyes találkozó időpontjának egyeztetése végett kapcsolatfelvétel.

Mélység: a vezető alatt sorakozó szintek (egy új munkatárs csatlakozott általam a harmadik mélységben).

Névlista: az MLM kulcsfogalma, ismerőseink vagy nekünk ajánlott személyek névsora.

Szponzor: közvetlen vezető, aki a rendszerhez csatlakoztat.

Ügyfélminősítés: érdemes-e egy adott emberrel felvenni a kapcsolatot csatlakoztatás céljából. 

/Forrás: Mikor leszel milliomos c. könyv

RAGADD MEG A LEHETŐSÉGET!

FELELŐSÉG KIZÁRÁSA

Ez a honlap a Forever Living Magyarország egyik forgalmazójának honlapja. A Forever Living hivatalos honlapjának címe http://foreverliving.com, amely nem egyezik ezzel a honlappal.

Jelen honlapon található valamennyi Termék és Marketing információ forrása a Forever Living Magyarország illetve a Forever Living Products International honlapok.

SOCIAL MÉDIA