MULTI LEVEL MARKETING

és a mögötte rejlő lehetőség

Inkább számítok száz ember erőfeszítéseinek egy százalékára, mint saját erőfeszítésem száz százalékára. /Kiyosaki/

Multi Level Marketing

Egy értékesítési vállalkozás-forma. A vásárlás-ösztönző marketingformák egy világszerte elterjedt változata. Néhol többszintű értékesítésnek vagy hálózati kereskedelemnek fordítják.

A multilevel marketing-rendszer lényege, hogy az értékesítés a vállalattal alvállalkozói szerződésben lévő értékesítők vagy hálózatépítők által történik, személyes fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által. Az értékesítést lényegében a független termékforgalmazókból álló, többszintű érdekeltségi viszonyok alapján épülő hálózat végzi, mely a terméket vagy szolgáltatást közvetlenül, direkt módon juttatja el a fogyasztókhoz.

Az MLM alapötletét az a felismerés adja, hogy egy termék elégedett fogyasztója a terméket feltehetően továbbajánlja, s így ő maga személyesen, közvetlenül részt vesz az értékesítésben.
Ez alapján mint ajánlót az általa „értékesített” termékek után bizonyos javadalmazás illeti meg.
Amennyiben az ő vásárlója a saját vásárlás nyomán a terméket ismételten sikeresen továbbajánlja, s ebből következően újra vásárlás és fogyasztás történik, a tovább-ajánló személyeket jutalék illeti meg, és az eredeti ajánló ebből a jutalékból is jutalék-részesedést kap.
Ily módon egy sikeres, többszintű fogyasztói-értékesítői hálózatot maga alá építő egyén komoly jövedelemre tehet szert. Egy ponton túl, a modern MLM hálózatok értékesítőnek már nem is kell foglalkoznia termékeladással, mivel a hálózatban lévő fogyasztás jutalékaiból is komoly jövedelemre tesz szert. Ekkor már csak a hálózata fenntartásával, a hálózat eróziójának csökkentésével kell foglalkoznia. Ha ez az erózió megnő, azaz a fogyasztás visszaesik, a rendszert csak újabb értékesítők bevonásával, azaz terjeszkedéssel, expanzióval, a hálózat növelésével lehet fenntartani.

A HÁLóZAT FELÉPÍTÉSE
A hálózat tagja felett lévő tagokat szokás nevezni, "felső vonalnak", akik pedig hozzá csatlakoznak azon tagokat "alsó vonalnak". Az alsó vonalban vannak a nem közvetlen hozzá csatlakozó tagok is. A hozzá közvetlen csatlakozó tagokat nevezik "front"-nak az általa kialakuló hálózatot pedig "lábaknak". Minden egyes tag vagy "front" egy-egy "láb".
Azon tagokat akik sem a felső vonalba sem az alsó vonalba nem tartoznak őket szokás "kereszt- vagy testvérvonalnak" hívni. Közvetlenül a tag felett lévő személyt nevezik "szponzornak", sokszor a gyakorlatban főleg ha ez az illető kezdő akkor a szponzori tevékenységet valamelyik felső vonalbeli tag végzi.
Egy MLM vállalkozásban mindenki a saját hálózatát építi fel a nulláról. Bármikor kezdi is el az illető a munkát ugyanakkora esélye van egy nagy hálózat kiépítésére, mint annak aki már évek óta tagja a hálózatnak. Abban az esetben ha valaki egy tag alatt nagyobb hálózatot épít fel, mint ő maga, akkor az alsó tagnak a bónusza is nagyobb lehet, mint a felette lévő tagé. Sőt olyan eset is előfordulhat, hogyha az felső tag elhanyagolja az üzletépítést, hogy a felső tag nem jogosult az alsó tag hálózatából semmilyen bónuszra.
A hálózatban a vásárlók aránya több mint 90%. A maradék pár százalék azon személyek akik aktívan foglalkoznak az üzletépítéssel. Az összes forgalmat a hálózatépítők és a vásárlók együttes vásárlásai adják ki. Mivel csak a forgalom után fizetnek (nem a beléptetett tagok után) az MLM cégek ezért hiába regisztrál be valaki akár kétszáz embert is közvetlenül magához, azzal nem lesz nagyobb a jövedelme, mint annak aki csak ötven embert regisztrál, viszont ezen csoport forgalma meghaladja a nagyobb létszámú csoport forgalmát..
Ha valaki felépít egy kellően nagy hálózatot akkor az hosszútávon biztos jövedelmet biztosít a számára még akkor is, hogyha a hálózat már nem növekszik tovább, mivel a meglévő vásárlók biztosítják az állandó forgalmat. 
/Wikipedia/

Olvass tovább!

1

MLM - és mi van, ha igaz?!

10 fontos szempont, amely segít dönteni, hogy
megbízható MLM céggel biztosítsd a jövedelmed.
2

MLM tévhitek és cáfoltatuk

Miért gondolják sokan azt,
hogy az MLM rossz dolog?

MLM kisszótár

 • Affiliate partnerprogram. A programban részt vevők tovább ajánlják a program tulajdonosának termékét, cserébe az ajánlásnak köszönhető vásárlások után jutalékot kapnak a program tulajdonosától.
 • BLOG online napló. Az üzleti életben az érdeklődőkkel való kapcsolattartásra és imázsépítésre használják leginkább. Az én Forever BLOG-om URL-je: https://forevertibor.blogspot.com/
 • Cross-selling keresztértékesítés. Az értékesítés után ajánlasz az ügyfelednek kiegészítő termékeket, amelyekre szintén szüksége lehet (pl. ha vásárolt egy adag kontaktlencsét, akkor logikus cross sell a tisztítófolyadék).
 • Cold market olyan lehetséges vásárlók, akiket még nem ismerünk. Megkereshetjük őket közvetlenül vagy valamely ismerősünk által. 
 • Felső vonal az összes vezető, aki a rendszerben a munkatárs feletti közvetlen szinteken található. A Forever tipikus MLM, azaz Multi Level felépítésű értékesítési rendszer. 
 • Generációk egy adott szinthez tartozó munkatársak. Ez határozza meg, milyen mélységig kap egy vezető jövedelmet.
 • Gerillamarketing olyan marketingakciók gyűjtőneve, amely eltér a megszokottól, általában valamilyen meghökkentő megjelenésben ölt testet.
 • Jogdíjszerű jövedelem az általunk csatlakoztatott munkatársak eladásai és az alattuk épülő csoport forgalma után járó jutalék. Forevernél a jogdíjas jövelmek Senior (két közvetlen szponzorált Manager) szinttől kezdődnek.
 • Keresztvonalazás két különböző csoport (vonal) vezetői vagy munkatársai megtárgyalják egymással a hálózatépítés módszereit. Az FLP-ben ez tiltott.
 • Kifogás Valós vagy vélt termékhátrány vagy egyéb ellenvetés, amely kezeletlenül hagyva megakadályozhatja az eladást.
 • Lezárás az értékesítési folyamat vége, amikor a potenciális ügyfeleddel megegyezel (magyarán: eladsz neki). Ebben az üzletiben a Lezárás alatt a nagykereskedői kártyához juttatást értjük. A Foreverben az eladó maga a cég.
 • Meghívás bemutató vagy személyes találkozó időpontjának egyeztetése végett kapcsolatfelvétel. A meghívások száma szinte egyenes arányban áll a jövedelemmel...
 • Mélység a vezető alatt sorakozó szintek (egy új munkatárs csatlakozott általam a harmadik mélységben). A Forever arra ösztönöz, hogy ne csak mélységet építs, hanem közvetlenül - fronton - is szélesítsd a hálózatodat. 
 • Névlista az MLM kulcsfogalma, ismerőseink vagy nekünk ajánlott személyek névsora. A névlista nagysága, hossza, alaposság szinte egyenes arányban van a várható jövedelemmel...
 • Szponzor közvetlen vezető, aki a rendszerhez csatlakoztat. Ő az, akihez legelőször fordulhatsz kérdésekkel, kételyekkel, problémákkal. Persze, előfordulhat, hogy nem tud válaszolni, de neki is van egy szponzora...

© Copyright 2020-2022 | Molnár Tibor | A honlap tartalma előzetes egyeztetést követően szabadon felhasználható.